Van Diepen Van der Kroef advocaten over wendbaarheid, transparantie en mensen

Wat is de visie en aanpak van Van Diepen Van der Kroef advocaten als het gaat om groei?

Hierover sprak Arthur van der Kroef, partner en mede-oprichter van Van Diepen Van der Kroef advocaten, met Rob Meijers en Diederik Gosewehr van 4Future.

Dit gesprek maakt deel uit van de serie ‘Gesprek over Groei’, een initiatief van 4Future waarbij we met zakelijke dienstverleners spreken over groei: wat is hun visie, wat zijn de uitdagingen, hoe gaan zij hiermee om, en wat zijn hun prioriteiten voor de toekomst?

Visie op groei

"Ik denk dat organisaties moeten groeien om toekomst te hebben. Als je een 'stand still' hebt, op wat voor gebied dan ook, dan zal dat er uiteindelijk toe leiden dat anderen je inhalen. Dus groei is in onze ogen een voorwaarde voor je bestaan.

Wij zijn dan ook een kantoor dat prominent gegroeid is. We begonnen ooit in een klein plaatsje in Noord-Holland, John van Diepen en ik, en we zijn uitgegroeid tot een kantoor dat een vaste plek in de top 10 tot 20 heeft veroverd. En we zijn de enige die dat is gelukt."

Goede mensen en wendbaarheid

"Onze eerste groeidoelstelling is het vinden van goede mensen die groei kunnen realiseren. Dat is een enorme uitdaging in deze markt. Nu het weer goed gaat met de economie, is dit eigenlijk het grootste knelpunt voor groei.

En onze tweede prioriteit is ‘agility’ of wendbaarheid. Onze doelstelling is om een organisatie te creëren die snel kan inspelen op veranderingen, want de markt verandert heel snel en daarom moet je wendbaar zijn om je daarop in te kunnen stellen."

Over Van Diepen Van der Kroef advocaten
Van Diepen Van der Kroef Advocaten is met circa 80 specialisten in diverse rechtsgebieden het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. Gegroeid vanuit de wil en durf om te ondernemen. Geboren vanuit een drang om deze complexe wereld zo helder mogelijk te maken. Van Diepen wil zich onderscheiden door een directe, doelgerichte aanpak: proactief, ‘to the point’ en met een scherpe blik.

Flexibiliteit in sectorfocus

"Het is heel belangrijk dat je je op die sectoren richt waar je de komende tijd de grootste groeimogelijkheden verwacht. Om een voorbeeld te geven van hoe snel dat kan veranderen: wij waren en zijn marktleider op het gebied van insolventierecht. Vervolgens trekt de economie aan en nu zijn er bijna geen faillissementen meer. En nu zie je dus dat de markt helemaal niet meer vraagt om insolventievraagstukken op te lossen, maar juist om expertise in hele andere sectoren. Als je niet wendbaar bent, is dat dus heel gevaarlijk in deze markt.

Ik geef een ander voorbeeld: in de crisis lag vastgoed helemaal stil. En intellectueel eigendom was een ramp. Nu gaat men weer uitvindingen doen, octrooien, patenten, auteursrechten, men gaat weer bouwen, er spelen weer allerlei bestuursrechtelijke problemen. Het gevolg is dat deze sectoren die helemaal stil lagen, nu juist heel hard groeien."

"Dat is het geheim van het hele verhaal: in moeilijke tijden moet je niet iedereen wegsturen, want dan mis je gigantisch de boot op het moment dat sectoren weer aantrekken."

"Groei kan je niet altijd realiseren, maar je moet wel zorgen dat je er steeds klaar voor bent. Dat hebben wij succesvol gedaan: in de tijd van indikken zijn we veel strenger geworden en hebben we hogere normen aangelegd. Dat leidde tot een afname van het aantal mensen. Maar wel zodanig dat we de mensen overhielden die we nodig hadden toen er weer mogelijkheden ontstonden voor groei."

Opleiden voor wendbaarheid

"Daar kan je ook in je opleidingsmodel heel goed mee werken: je kan advocaten breed opleiden, bijvoorbeeld in een algemene praktijk waar mensen meerdere skills ontwikkelen. Dan kan je ze daarna – kijkend naar waar de markt om vraagt - laten doorgroeien in een specialisatie. Dat is een heel ander model dan dat je bijvoorbeeld zegt: ‘intellectueel eigendom is nu ‘booming’ dus ik zoek een superspecialist op dat gebied’. Als ik kijk naar collega-kantoren, dan denk ik dat specialisatie vaak is doorgeschoten.

Om wendbaar te zijn, moet je voldoende mensen met de juiste capaciteiten beschikbaar hebben. Dat is een middellange tot lange termijn verhaal, want je moet eigenlijk nu inschatten welke mensen je over 5 jaar nodig hebt. Wij hangen daarom het ‘Ajax-model’ aan. Dat betekent dat je mensen zoveel mogelijk opleidt binnen je eigen cultuur - en daar hoort die wendbaarheid dus bij. Daarnaast moet je mensen aannemen die in staat zijn om snel te schakelen, persoonlijkheden die zeer flexibel zijn."

Kantoor Van Diepen Van der Kroef advocaten Amsterdam
Kantoor Van Diepen Van der Kroef advocaten Amsterdam

Eigen verantwoordelijkheid en transparantie

"Om wendbaar te zijn, is het ook belangrijk dat je mensen al vroeg ondersteunt in hun commerciële ontwikkeling. Dat is belangrijk: je kan nog zo'n goede advocaat zijn, maar je moet ook je klanten binden. Dat praat zich door, en zo krijg je door je klantbenadering nieuwe klanten: je moet vanuit je klant denken en niet vanuit je eigen club. Dat zit in ons DNA. Je moet het waarderen als mensen hieraan werken. Dus niet alleen maar denken aan ‘billable hours’, als je dat uitstraalt dan zullen je mensen zich ook niet commercieel ontwikkelen.

Dus het is belangrijk dat je mensen commercieel breed opleidt en ook eigen verantwoordelijkheid geeft. Bij veel kantoren wordt welke omzet is gehaald, wat de output is van het proces, helemaal weggehouden bij de eigen mensen. Dat maakt dat je niet wendbaar bent en dat kun je je mensen ook niet verwijten als je ze totaal niet betrekt. Dan krijg je mensen die in een kamer zitten en voor zichzelf bezig zijn. De Nederlandse advocatuur is een redelijk behoudende beroepsgroep.

Je zult mensen bij je organisatie moeten betrekken en dat kan alleen maar als je ze ook betrekt bij de achterkant van het proces. Dat betekent dat je de output van wat je doet niet voor ze weghoudt. Transparantie is ‘key’. Daarin zijn wij echt bijzonder. Dat is denk ik ook één van de redenen dat wij hoog scoren op de lijstjes van beste werkgevers in de advocatuur in Nederland, en bekend staan als een kantoor waar mensen graag werken."

“Onze slechtste jaren zijn vaak onze beste jaren geweest”

"In jaren waarin het heel moeilijk is en waarin je echt op existentiële vragen stuit, in die jaren grijp je in, dan maak je je organisatie wendbaar en klaar voor de toekomst. Zo’n veranderingsproces is niet gemakkelijk. En dan, pas na twee-drie jaar, zie je daar vruchten van komen die je niet had kunnen dromen in die slechte periode. Dat zijn dus je beste jaren die je daarna realiseert. Dan ben je er trots op dat je het geflikt hebt."

De mens staat centraal

"Wij vinden het belangrijk dat mensen zich kunnen binden aan de organisatie. Terwijl je tegenwoordig ziet dat mensen het al lang vinden als iemand ergens 4 of 5 jaar werkt. Wij streven er naar om lange termijn verbanden aan te gaan en ook op die manier groei met elkaar te realiseren. Niet alleen als professional maar ook als mens: de mens staat centraal en al onze plannen zijn daarop geijkt. Dat is met name onze lange termijn doelstelling: dat we de advocaat en zijn of haar ontwikkeling centraal willen stellen in onze plannen."

Lange termijn verbintenissen

"Je merkt dat steeds meer mensen meer vastigheid zoeken, nu het allemaal zo los is geworden. Wij zoeken het soort mensen dat zich voor langere tijd aan onze organisatie wil verbinden, daar zijn onze lange termijn doelstellingen ook op geënt. Want je kan alleen maar groeien als je deze mensen toekomst biedt door hen de kans te geven om een belangrijke rol in onze club te spelen. En dus moet je groeien."

Over 'Gesprek over Groei'

De groei van organisaties in de zakelijke dienstverlening zit na een moeilijke periode weer in de lift. Toch staat groei onverminderd hoog op de agenda. Bijvoorbeeld omdat de groei niet hard genoeg gaat of niet op de gewenste gebieden, of omdat het moeilijk blijkt om goede mensen aan te trekken (en behouden) om de groei te kunnen bemensen. Of omdat professionals de commerciële vaardigheden en gedrevenheid missen om groeikansen optimaal te benutten. Daarnaast heeft de sector te maken met veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld technologie en verdienmodellen, krapte op de arbeidsmarkt en veranderende wensen van ‘millennials’.

‘Gesprek over Groei’ is een initiatief van 4Future waarbij we met bestuurders van accountants- en advocatenkantoren, adviesbureaus en ICT-bedrijven praten over groei: wat is hun visie, wat zijn de uitdagingen, hoe gaan zij hiermee om, en wat zijn hun prioriteiten voor de toekomst?