Projecten

​Wilt u een belangrijk commercieel project of programma implementeren, maar heeft u niemand beschikbaar die dit kan oppakken? Durft u dit project alleen over te laten aan een senior marketing of business development professional die over de juiste ervaring, expertise en mentaliteit beschikt? Dat kan!

Wat is het?

Een ervaren professional implementeert voor uw organisatie een marketing of business development project of programma, in nauwe samenwerking met degenen die binnen uw organisatie verantwoordelijk zijn of een rol hebben in de implementatie.

Marketing en BD projecten 4Future

Waarom?

​Ontwikkelingen gaan razendsnel: stilstand is achteruitgang. Organisaties beschikken soms niet over voldoende marketing en business development expertise en/of capaciteit om een belangrijk project adequaat op te pakken.

Een andere reden om bepaalde projecten door een externe te laten implementeren, is dat hij of zij geen partij is en daardoor minder last heeft van 'historische erfenissen' en interne politiek. Verder werken vreemde ogen' vaak beter als er intern weerstanden zijn.

Dan is het ideaal om zo'n project of programma te laten implementeren door een ervaren topper die zorgt dat acties worden uitgevoerd en doelstellingen worden gerealiseerd, terwijl de eigen mensen hun focus kunnen houden op andere activiteiten die ook onverminderd moeten doorgaan.

Voor wie?

Project implementatie is bedoeld voor organisaties die een belangrijk project of programma willen laten implementeren om commercieel vooruitgang te boeken.

4Future kan dergelijke projecten en programma's voor vele typen organisaties implementeren. Het meest effectief zijn wij bij organisaties in de sectoren waarin onze mensen de meeste ervaring hebben opgedaan: accountantskantoren, adviesbureaus en advocatenkantoren.

Hoe werkt het?

​De klant geeft aan welk project of programma geïmplementeerd moet worden en met welk doel.

Als er al een projectplan is, bespreken we gezamenlijk zaken als doelstellingen, aanpak, bemensing, mijlpalen, kritieke succesfactoren, timing en kosten.

Belangrijk is daarbij hoe en met wie binnen de klantorganisatie 4Future gaat samenwerken. Dat zijn bestuurders, directieleden of managers die verantwoordelijk zijn voor het project, mensen die een rol krijgen in de implementatie én degenen voor wie dingen gaan veranderen als gevolg van dit project.

Als er nog geen uitgewerkt projectplan plan is, zal 4Future eerst een voorstel doen.

Tijdens de implementatie worden regelmatig voortgang en resultaten gemonitord en besproken met de klant.

Wat voor projecten of programma's?

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Accountmanagement opzetten of professionaliseren
 • Huidige commerciële activiteiten screenen en optimaliseren
 • Commerciële kennis en vaardigheden medewerkers versterken
 • Content marketing aanpak invoeren of verbeteren
 • Partners en medewerkers begeleiden in personal branding
 • Klantenportefeuille en sales funnel doorlichten en verbeteren
 • Aanpak relatieontwikkeling (CRM) en netwerken versterken
 • Geïntegreerde marketing en sales planning invoeren
 • Merkontwikkeling en reputatiemanagement verbeteren
 • Marketing en sales/BD afdeling doorlichten en optimaliseren
 • Marketing en sales budgetten analyseren en ROI optimaliseren
 • Thought leadership aanpak ontwikkelen of verbeteren
 • Inzet en effectiviteit social media doorlichten en optimaliseren
 • Proposities ontwikkelen of aanscherpen

Wat levert het op?

 • Professionele en effectieve implementatie van uw commerciële project of programma;
 • Continuïteit in de activiteiten van uw eigen managers en medewerkers;
 • Verankering van het project door intensieve samenwerking met uw mensen;
 • Duurzame commerciële resultaten.

Meer weten?

Wilt u beschikken over een ervaren, commerciële topper die een belangrijk project of programma succesvol voor u kan implementeren, terwijl uw eigen mensen zich kunnen focussen op andere activiteiten?

​Neem dan contact op om te bespreken hoe wij u kunnen helpen uw project of programma snel, effectief en professioneel te implementeren.